Brook Preloader

پاپ آپ

نوعی تبلیغات آنلاین است که در پنجره ای کوچکتر وجدا ازصفحه ی اصلی باز میشوند و درمعرض دید کاربران قرارمیگیرد ، این پنجره ها اکثر اوقات شامل یک پیشنهاد یا تبلیغ است که به طور ناگهانی روی صفحه نمایش ظاهر میشود تا توجه کاربران را به خودش جلب کند.

 بیان ساده می توان گفت هنگامی که شما یک سایت را باز می کنید و مشغول دیدن آن هستید با کلیک بر روی سایت پنجره ای و سایتی دیگر باز می شود که شما به آن سایت جدید هدایت می شوید و از سایت اصلی دور می شوید.البته می توانیدآن پنجره را ببینید و به سایت اول بازگردید.اما بعضی از کاربران فضای اینترنت شاید به چنین موضوعی علاقه نداشته باشند

سایزها:

4*3                  3*3 

2*3                  1*3 

6*3                  5*3

            قیمت محصول بر حسب مترمی باشد